Studie hodnotící předpoklady a vhodnosti využití objektů kasáren KHB
15.05.2007


Objekty pro výrobu a služby - další projekty