STAVOTHERM–PROJEKCE

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Společnost STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o. nabízí vypracování projektové dokumentace staveb s důrazem na kvalitu, důslednou koordinaci a provázanost všech částí projektu dle nejnovějších poznatků stavební technologie a způsobů řízení. Naším cílem je být solidním podnikatelským subjektem, vytvořit naprostou jistotu, důvěru a spokojenost potencionálních zákazníků. Snažíme se vytvářet příjemné, kultivované životní a pracovní prostředí s citlivým architektonickým a ekologickým zpracováním.

Projekční činnost

Kopírovací služby

Nové velkoformátové zařízeni Ricoh MP CV2200 umožňuje barevný fotorealistický tisk a sken v kvalitě interiérové grafiky. Zařízení umožňuje barevné skenování a tisk do šířky 914 mm, jakékoliv délky, z papírových předloh či jiných datových nosičů ( flash disk, CD, popř. zaslaných e-mailem ), formát PDF. Výstupní medium je papír, popř. datové nosiče nebo zásilka e-mailem, formát PDF.

Kopírovací služby

Reference

cover

Úřad práce - Rekonstrukce objektu čp.1841 2008

Objekt bývalé autobusové čekárny bude po rekonstrukci sloužit k vyřizování sociálně pracovních požadavků občanů (státní sociální podpora a sociální služby).

cover

Hotel Zlatý Lev Havlíčkův Brod

Projekt řešil stavební úpravy domu a přestavbu domu čp. 176 na hotel. Objekt byl v minulých letech využíván jako prodejna a rekonstrukcí bylo objektu navráceno jeho původní využití.

cover

Novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy stávajícího objektu v Ústavu sociální péče Zboží

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zámku Ústavu sociální péče ve Zboží, rekonstrukci objektu pro pracovní terapie v jihovýchodní části parku, novostavbu lůžkové části, včetně kuchyně a údržby, provedení zpevněné plochy včetně řešení kanalizace a ČOV.

cover

Rekonstrukce a přístavba pavilonu A – lůžková část Okresní nemocnice Havlíčkův Brod

Objekt od svého uvedení do provozu v roce 1897 sloužil pro zdravotnické účely. Ve třicátých letech minulého století byla provedena nástavba operačního sálu a objekt sloužil jako chirurgické oddělení s lůžkovou částí a ambulancemi.