Projekční činnost

Domov pro seniory Velké Meziříčí
středa, 2. února 2011

Záměr investora je na pozemku č.kat.5999/3 v katastrálním území Velké Meziříčí vybudovat Domov pro seniory. Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města.

Realizace se předpokládá v území, které je ÚPD vymezeno pro občanskou vybavenost. Zájmové území se v současné době nachází na rozhraní zastavěného území na jižní straně města.

Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající Dům s pečovatelskou službou, ze západní přiléhající areál školy. Jižním směrem je otevřené území.

Příjezdové komunikace jsou vedeny ze SV strany a je nutné zde ponechat rezervu pro realizaci prodloužení komunikace do budoucí bytové zástavby na jihu města.

Uvažovaná kapacita nového objektu: 94 lůžek

71_34_24012011051.jpg 70_33_24012011050.jpg 69_32_24012011048.jpg 68_31_24012011045.jpg 67_30_24012011042.jpg 66_29_24012011041.jpg 65_28_24012011039.jpg 64_27_24012011036.jpg 63_26_aaa8.jpg 62_25_aaa7.jpg 61_24_aaa6.jpg 60_23_aaa5.jpg 59_22_aaa4.jpg 58_21_aaa3.jpg 57_20_aaa2.jpg 56_19_aaa1.jpg 55_16_vmd016.jpg 54_15_vmd015.jpg 53_14_vmd014.jpg 52_13_vmd013.jpg 51_12_vmd012.jpg 50_11_vmd011.jpg 49_10_vmd010.jpg 48_09_vmd009.jpg 47_08_vmd008.jpg 46_07_vmd007.jpg 45_06_vmd006.jpg 44_05_vmd005.jpg 43_04_vmd004.jpg 42_03_vmd003.jpg 41_02_vmd002.jpg 40_01_vmd001.jpg