Projekční činnost

RD Na Svahu Havlíčkův Brod
pondělí, 13. května 2013

Navržený rodinný dům je samostatně stojící. Vstup a vjezd na pozemek je ze západní strany z místní prodloužené komunikace.

V jižní časti pozemku v návaznosti na rodinný dům bude provedena terasa, která bude vzhledem ke svažitosti pozemku vymezena opěrnou stěnou. Architektonické a výtvarné řešení je přizpůsobeno svažitému pozemku – dům je terasovitě uskočen, aby kopíroval terén, střecha je navržena plochá.

Rodinný dům s garáží má nepravidelný půdorys o max. rozměrech 18,8 x 9,5 m, o dvou podlažích.První nadzemní podlaží je řešeno jako technické, druhé potom obytné. Zastřešení domu je plochou střechou.

118_24_obrazek28.jpg 117_23_obrazek25.jpg 116_22_obrazek24.jpg 115_21_obrazek23.jpg 114_20_obrazek22.jpg 113_19_obrazek21.jpg 112_18_obrazek20.jpg 111_17_obrazek19.jpg 110_16_obrazek17.jpg 109_15_obrazek16.jpg 108_14_obrazek14.jpg 107_13_obrazek13.jpg 106_12_obrazek11.jpg 105_11_obrazek10.jpg 104_10_obrazek9.jpg 103_09_obrazek8.jpg 102_08_obrazek7.jpg 101_07_obrazek6.jpg 100_06_obrazek5.jpg 99_05_obrazek3.jpg 98_04_obrazek2.jpg 97_03_obrazek1.jpg 96_02_perspektiva.jpg 95_01_model..jpg